Bild

”Winterlight”, vinterljuset som förmörkar

Visst kan vi förändra. Visst kan vi gemensamt göra något till trots alla de nedslående nyheter och överfyllda spalter om fel och orättvisor som begås. Som vi begår. Vi läser om att Sveriges innevarande regering uttrycker sig mindre kritiskt än andra EU-ledare rörande avlyssning bland annat av Tysklands förbundskansler. Sveriges statsminister menar att regeringen utgår från att FRA (Försvarets radioanstalt) följer svensk lag. Det är kanske dags att ändra lagen i så fall? Det är väl inte så konstigt att vi blir misstänksamma då det dessutom uppmärksammas att FRA vid ett kända hundratal tillfällen begått dataintrång tillsammans med den amerikanska underrättelsetjänsten NSA, i ett samarbete kallat ”Winterlight”. Dessutom har framkommit att ett avtal mellan FRA och NSA har upprättats som var ämnat att hållas hemligt. Sverige tycks fortfarande spionera på Ryssland, tidigare Sovjet, för USAs räkning, som den nära bundsförvant Sverige tycks vara. Våra försök att framstå som neutrala kan knappast anses trovärdiga. Låt oss dra oss till minnes för cirka trettio år sedan då en sovjetisk u-båt gick på grund i den svenska skärgården. Den dåvarande statsministern, densamme som nuvarande utrikesministern, blåste upp Sovjets spionage mot Sverige som något ofantligt med sovjetiska u-båtar krälande runt på Östersjöns botten. Människor såg u-båtar lite här och där. Rena folkfesten. U-båtarna på de svenska bottnarna visade sig tillhöra NATO, vilket senare avslöjades av en Nato-general. Den grundstötta u-båten var en tillfällig händelse, vilket just okunskapen om farvattnen avslöjar. Att Sovjet skulle ha haft den påstådda kapaciteten är helt orimligt men ”i krig är alla medel tillåtna”. Kanske en sedelärande historia?

Dagens spionage är långt värre, vårt eget FRA har i stor skala visat sig spionera på svenska folket, på oss vanliga människor, herr utrikesminister! Avlyssning och registrering har framkommit vara ständigt pågående, givetvis med hälsning till NSA. Vi kan bara tacka Assange och Snowden för att ha avslöjat trafiken och Maning för övriga avslöjanden, så att vi vanliga människor inte behöver känna oss konspiratoriska. Det är nämligen sant. Vad mer är sant? Ty vad och Vem kan vi tro på? Våra politiker?

Hemligheter

Vilka är de hemligheter som undanhålles oss medborgare? Affärshemligheter, krigshemligheter och försvarshemligheter? Affärshemligheter för att undanhålla konkurrenter kunskap om produkterna. Det vill säga att hemlighålla innovationer för att konkurrera ut medtävlare på marknaden. Krigshemligheter för att med egna dödsfarliga vapen konkurrera ut andras, som sådana är det även frågan om försvarshemligheter. Att i en marknadsekonomi konkurrera ut andra är det normala tillståndet, som i sin tur med vissa mellanrum skapar ekonomisk och social obalans, oro, i samhället. Privathemligheter inte nog så viktiga att hålla koll på. Vad får mina tankar att gå till Stasi?

Elitens makt

Är det sant att det finns en liten elit, ungefär 1% av jordens befolkning, som håller i trådarna och drar i dem liksom på en kasperteater? Finns det enbaktanke med alla dessa självhjälpskurser kombinerade med meditation? Men att känna oss själva är inte gott nog! Risken är att det enbart söver och handlingsförlamar oss.. Vi måste kombinera vårt inre med insikten om vårt samhälle, vår svårt ansatta miljö, vårt yttre. Det inre förutsätter det yttre och vise versa. Det yttre fordrar därtill fysisk handling. Att må dåligt i ett alienerande samhälle är i och för sig inte konstigt utan snarare normalt. Och att inte förstå varför gör oss ofta omedvetet än sämre till mods. Att förstå oss själva och vårt samhälle utgör helheten, som är en förutsättning för medvetenhet. Men det räcker inte för att må bra. Vi måste agera på båda planen, det inre och det yttre.

Riskkapitalbolag

Omedvetenhet om till exempel riskkapitalbolagen, eller private equity, utgör en okunskap om ett av systemets grövsta svindlerier. Riskkapitalbolagen är just en sådan form av verksamhet som kan få oss att må riktigt dåligt. I dessa skattebefriade konglomerat placeras vinster från den privatiserade skattefinansierade svenska skolan, vården och omsorgen, som samlat stora vinster genom urholkande spariver på verksamheten. Hit till finansinstituten går alltså skattefinansierade vinster från svensk välfärd. Riskkapitalbolagen som är placerade på skattebefriade platser och går under benämningen skatteparadis. Hit förs inte bara vinster från vår skattefinansierad välfärd utan även från vapen- och droghandel vars vinster tvättas (bokföringsmässigt förvandlas till ”rena” pengar) med vinsterna från våra skattemedel. Riskkapitalbolagen är en finansform utanför vanlig bankverksamhet. En för finansmarknaden instabil verksamhet som i oroliga tider har kollapsat och dragit med sig banker. Ägarna har dock kunnat gå tämligen skadelösa ur krisen, då stater har gått in och räddat verksamheten. Men banksparare och skattebetalare har fått se sina pengar gå upp i rök. Detta har kritiserats med följd att ett stabilitetsråd upprättats, för att hålla bättre balans på finansmarknaden så att staten, i den utsträckning som varit, inte ska behöva rädda eliten, systemet.

Upplysningsvis är de flesta riksbanker privata liksom den svenska, USA:s Federal Reserve, City Bank i London..

Kollaps

Men det är väl ingen som önskar en ekonomisk kollaps, som den i Sovjet, då Jeltsin tog makten stödd av USA. Ryssland var tillintetgjort från en icke fungerande korrumperande planekonomi till en lika lite fungerande rovkapitalism, men ofarlig för väst. Gorbatjov som lett perestrojkan och besatt kunskapen att genomföra en blandekonomi i svensk stil banades inte väg för. Björnen var skjuten.

Vad göra?

Lika lite förberedda som Sovjet var den gången borde vi inte behöva vara vid tilltagande kriser. Vi kan förbereda oss genom att i grupper ställa oss frågorna med utgångspunkt i FN:s ”Mänskliga Rättigheter”, stagade av moral, etik, empati för ett humant samhälle: Vilken typ av samhälle önskar vi? Vad för samhälle har vi skapat? Varför fungerar det inte eller fungerar det och på vilket sätt i så fall? Varför finns en Snowdon eller en Manning? Med vilken rätt går staten i krig utan förfrågan till sina potentiella soldater, medborgare.Demokrati? .Är transparens för farligt och varför? eller Behövs transparens och varför i så fall?

Vi står inför en valrörelse. Låt oss mobilisera och diskutera förutsättningslöst hur vi ska möta den med start i Almedalen.

Att föra våra goda samtal genom att lyssna till och tala med varandra enskilt och i grupper är en bra metod vi känner. Vi skulle behöva ett handlingsprogram som dessa mötens diskussioner skulle kunna leda till. Ett handlingsprogram för att aktivera oss själva och andra.