Vem är jag

Jag är Fil.dr. sociology, socialantropologi, med lång internationell erfarenhet och bred kulturkompetens.

Både i Sverige och utomlands har jag arbetat teoretiskt och praktiskt med samhällsuppbyggnad och sociala processer med utgångspunkt i olika kulturer och religiösa traditioner. Som jag ser det behöver vi alla mer kunskap om skilda normsystem och kulturkrockar med förståelse för vår mentala utveckling i det samhälle vi idag ser växa fram. Jag erbjuder nu min kompetens till myndigheter, förvaltningar, företag – alla som arbetar med människor och behöver större kunskap om kulturella koder och normer i sitt dagliga arbete. Jag vänder mig även till enskilda individer  som vill dryfta sin situation för att finna nya möjligheter.

Jag har haft förmånen att arbeta med människor med olika traditioner och religioner, förutom i Sverige och England, i Sydasien, Sydostasien och Mellanöstern, samhällen som under återkommande globala kriser genomgår en omvandling. Familjens tidigare trygghet inom kaster och klaner bryts upp och kaos, fattigdom och inbördeskrig sprider sig. Dess flyktingar söker sig nya hem, exempelvis i Sverige.

Sverige, som väst i stort, omdanas de traditionella klasstrukturerna, klyftorna mellan dem som har och dem som inte har växer. Den tekniska utvecklingen gör människor alltmer överflödiga i produktionen och kriser följer. Jämsides utvecklas ett helt nytt samhälle. Det gör att oavsett varifrån vi kommer växer vi ifrån våra gamla föreställningar och traditioner. Vi har nu fått möjlighet att tillsamman skapa helt nya livsvillkor och livsstilar och söka nya gemensamma plattformar. Vi står inför spännande utmaningar. Med att vi höjer vår medvetandenivå kan vi skapa förutsättningar för ett jämlikt samhälle med kreativa och empatiska människor. Deklarationen om de mänskliga rättigheterna, som de flesta nationer står bakom, är den grund vi kan arbeta utifrån.

dekoration2-845x100

SUMMERY

In my anthropological research and as a writer I have been dedicated to cultural, philosophical and social issues as well as economical and political. Extensive experience as a professional anthropologist and project manager in different parts of Asia. Professional Certified Coach.

papyrusCV11

papyrusCV21