Vapen

Vapen för legala och illegala mord

Sverige har inte varit i krig under de senaste 200 åren och därmed kan framstå som fredens rike tillsammans med Schweiz, som också hävdar neutralitet. Man kan fundera på begreppet fredlig. Sverige i förhållande till folkmängden är en av de största vapenexportörerna i världen. Sverige kritiseras för att exportera vapen till länder som begår allvarliga brott mot mänskliga rättigheter och som är inblandade i pågående krig eller är diktaturer. Även bulvanföretag lär vara inblandade i statens vapenaffärer liksom mutor. Bara att nämna svenska planer på att stödja vapenfabrik i Saudiarabien samt export av vapen. Lyckligtvis stoppades planer och förlängt avtal under stor kritik från svenskt näringsliv med stödpartier.

Vilka är motiven för krig, till exempel Irakkriget. Motivet var enligt USA understödd av Israel och England att Irak utvecklade kemiska vapen, vilket måste stoppas i tid. FNs sändebud menade att det inte fanns något belägg för uppgiften. Krigsherrarna lyssnade inte. Detta krig började 2003 med att USA och England invaderade Irak och slutade med att de sista amerikanska soldaterna lämnade 2011. Några kemiska vapen hade inte hittats. De lämnade ett land i fullständig kaos med en mångfald döda och skadade. Skadade fysiskt och inte minst mentalt; irakier såväl som engelska och amerikanska soldater, med konsekvenser för anhöriga och samhället i stort. Rädslor och hat hade planterats för generationer, grogrund för nya konflikter. Något vi hör mycket litet om. Vi borde ha i åtanke att det är lätt att börja krig men att avsluta.. som till exempel Afghanistan, Syrien. Egypten, Israel/Palestina konflikten m.fl.

Vapen tillverkade för krig är givetvis lönsamt då vapnen förbrukas, varför krigsherrarna efterfrågar ständigt nya. Forskning, administration och marknadsföring är andra delar av vapenindustrin. Göran Persson, som statsminister, är ett exempel på försäljare av JAS Gripen till Sydafrika. Krig och konflikter är säkra investeringar för att hålla systemet rullande.

Förutom den så kallade legala vapenmarknaden har vi den illegala. Den som bedrivs av maffian och terrorister understödda av finansvärlden. Storleken på denna svarta marknad är svår att uppskatta, bland annat på grund av att den i viss omfattning sker i form av byteshandel, till exempel vapen mot droger. De pengar som genereras ingår i finansinstitutens omsättning. De skattebefriade finansinstituten tvättar alltså illegala pengar med legala vinster från bland annat den svenska skattefinansierade samhälleliga verksamheten inom skola, vård och omsorg, vilket betyder att våra skatter är del i även illegal drog och vapenhandel.

Låt oss leva i en fredlig värld, utan vapenmakt, maffia och terrorism. Börja med att:

–       stänga finansinstituten

–       stoppa produktion av krigsvapen

–       legalisera droger under statlig kontroll

Vi vill alla leva i en fredlig värld. Men finns möjligheterna? Om vi börjar med att politiskt verka för att stänga de skattebefriade finansinstituten, det vill säga att stänga stormarknaden för den illegala handeln av vapen och droger. Vi vet att förbud mot illegala droger och vapen, trots skärpta straff, skapar en svart marknad där maffian har makten och inte polisen. Denna handel kriminaliserar människor och kostar många liv. Våra skatter går även till att jaga och bevaka handeln. Om vi istället för ständiga förbud räknar med människans förnuft och legaliserar droger. Staten tar kontroll över hanteringen som vid alkohol. Med de stora summor som lösgörs från tull- och polisjakt på droger, domstolsväsende, fängelsekostnader och den största kostnaden människors psykiska lidande och satsar på kunnig och förnuftig information samt ny form av rehabilitering. Ett mjukare och vänligare samhälle. Men det fordras politiskt mod och vilja, då stora och mäktiga ekonomiska krafter ligger bakom drog och vapenhandel. Folkrörelser, bland andra fredsrörelsen, måste få större kraft och och målmedvetenhet. Under tiden kan vapenproduktionen läggas om till bland annat forskning inom nanoteknik och produktion av fredliga och miljövänliga produkter tillverkade av industrihampa. Vi måste idag inrikta oss på framtiden.

Låt oss diskutera framtiden i ljuset av FN:s Mänskliga Rättigheter, för att se möjligheter och konsekvenser. Och ha i minnet: FN:s milleniedeklaration II:8 . ”Vi skall göra vårt yttersta för att befria våra folk från krigets gissel som i konflikter inom och mellan länder har krävt mer än 5 miljoner liv under det senaste årtiondet. Vårt mål är också att eliminera de faror som massförstörelsevapnen utgör.”