Utveckla det invecklade

Ute och Inne. Där ute i världen, i samhället där inne är vi.

Vilka vi jo, vi människor i vår Natur, djur och växter som sambor. Vi alla, på det här flytande klotet i alltet.  På en sådan plätt som jorden är i alltet, kosmos, är Ekskäret på jorden.  Ön, som fostret i väntan. I dess buk det nya gror, som tar över efter det gamla. Här tankar föds och idéer hur förverkliga. Ett samspel mellan vårt inre och vårt yttre på en öde ö med ekar, rariteter, och tallar som strävar mot skyn, inne i mänsklighetens skapelser som växer upp ur klippan där ute. Där har vi Samutvecklare fått vistas några dagar i ungdomens boning.

Tankar har bytts om oss människor och vår omgivning, samhället i naturen.  Här dansar Shiva nedbrytningen och skapelsen. Här får man glimtar av hur vi människor funnit samhälle i familjen och klanen, hur vi funnit förening med gudar här på jorden. Hur årstider och tidevarv kommit och gått, som tyckts i oändlighet. Allt i rundgång, om och om igen. Men inget består, cirkeln bryts för i rundgången föds framtiden, föds tanken på att gudar är gudar och människor är människor och allt annat är myter. Ett nytt förnuft och en ny kunskap leder oss människor till stora insikter om oss själva och alltet. Alltet som vi trängt in i en liten maskin med vilken vi också kan nå varandra över klotet, både se och tala med varandra, och andra maskiner som vi kan sätta oss i och flyga till varandra över jorden. Vi i familjer och klaner har brutit oss ut och blivit enskilda individer, ut ur bukens värme och blommat ut i jorden. Nu  falnar även denna form av gemenskap. I det mänsklighetens frö som en gång sattes ligger ännu en form att förverkligas, morgondagens människor, personligheter, och samhällen på jorden i vår natur.

”Tomorrow is another day and Christmas will come” nej, vi försitter inte tiden i morgon är redan idag. Den skapelse vi nu föder, vi alla tillsammans med vår natur, i kosmos. Allt i förening, med alla sina helheter, i Helheten. Där vi människor får utvecklas till de varelser vi alla tillsamman egentligen är nämligen skaparen. Så låt ”Jesus”, ”Buddha”…, växa i oss. Låt Godheten övervinna ondskan som vår, Samutvecklares, Hederskodex, skulle kunna uttrycka i ett ord var: Sanna.

Priset för denna fantastiska utveckling är högt. Det har kostat människor livet och jorden nedbrytning. Vår natur tål inte mer och inte heller våra själar.  Och inte saknas det arbete, arbete att reparera dessa våra skador. Forskning, planering och handling. På Ekskäret, ön i havet, vår buk här föds tankar och visioner.

Medelst transition, överföring, från det gamla har en ny skapelse fötts. Barnmorskan Tomas av Ekskäret med sina visioner och sin förmåga har möjliggjort platsen varifrån vindar blåser som bildar ringar på vattnet.