Återinför Tjänstemannaansvaret

Ansvar

Facebook har en sida som tar upp frågan om tjänstemannaansvaret ”, att tjänstemannaansvaret ska återinföras, eftersom rättssäkerheten för individer har förlorats/tagits bort, för ALLA myndighetsbeslut”. Tjänstemannasvaret togs bort på 70-talet. Det har visat sig att vi inte är mogna ansvaret, eftersom missbruk inte är ovanligt, till och med brukligt. Vi har de lagar och förordningar som är behövliga men de överträds. Polisens förundersökningar skall enligt Rättegångsbalken 23:4 bedrivas med objektivitet. ”Sålunda ska omständigheter och bevis tillvaratas oavsett om de skulle kunna vara till den misstänktes nackdel eller hans fördel.” Så står det skrivet och ”Vid förundersökningen skola […]

Läs mer