Den gemensamma nämnaren; Den positiva samhällsutvecklingen

I axplocken som presenteras ligger uppgiften att söka helheten, den gemensamma nämnare som ger förståelse. Nämligen den positiva samhällsutvecklingen som tränger fram mitt i floran av negativa händelser. Vi har utvecklat tekniken bl a för en öppnare kommunikation mellan oss alla på vårt klot. Men det innebär också ett stort ansvar att inte sprida negativt syftande information utan att istället ge hopp och kraft och vara tacksamma för sådana sanningar som ligger i Snowdens varningsklockor. I tiden ligger också individens framväxt ur kollektivet, vi ser varandra som medmänniskor som är inkluderande istället för exkluderande. Vi […]

Läs mer

Det omöjliga tar bara lite längre tid

Vår tekniska och ekonomiska utveckling, vår materiella sida, har stått i fokus under de senaste århundradenas industriella utveckling. Vi har nått fantastiska höjder men på bekostnad av vår mentala sida. Den industriella utvecklingen  har nått bortom vad vi kunnat föreställa oss för bara några decennier sedan. Men vi sitter fast i ett system där ekonomin är dominant, en marknadsekonomi som fyller vår tillvaro med varor av alla sorter och som bygger på konkurrens mellan allt och alla och vi uppträder som ting inför varandra. Utan utrymmer för vår mentala förmåga. Samtidigt är det just nu Vår […]

Läs mer

Utveckla det invecklade

Ute och Inne. Där ute i världen, i samhället där inne är vi. Vilka vi jo, vi människor i vår Natur, djur och växter som sambor. Vi alla, på det här flytande klotet i alltet.  På en sådan plätt som jorden är i alltet, kosmos, är Ekskäret på jorden.  Ön, som fostret i väntan. I dess buk det nya gror, som tar över efter det gamla. Här tankar föds och idéer hur förverkliga. Ett samspel mellan vårt inre och vårt yttre på en öde ö med ekar, rariteter, och tallar som strävar mot skyn, inne […]

Läs mer

Mänskliga Rättigheter

Vad är vår uppgift? Vi ska odla en kultur som grundar sig på vår hederskodex. Vi skall alltid tala sanning, följa vårt hjärta och visa vad vi tycker och känner, ge varandra utrymme att byta åsikt vid insikt, vara uppmärksamma gentemot varandra, aldrig kompromissa samvete för makt, förmåga att upprätthåll det goda samtalet, anstränga oss att välvilligt tolka den andres utsagor. I denna kultur får varje person finna sitt eget sätt att delta. Vi står nu inför uppgiften att planera nästa års Almedalsvecka. En gigantisk uppgift med tanke på att nästa års val kanske kommer […]

Läs mer

Edens lustgård

Äpple

Allt är i ständig förändring visste den gamle greken Herakleitos liksom Hegel och Buddha med ett helhetsperspektiv till skillnad från innevarande fragmentariska verklighetssyn. Vi behöver ett nytt tänkande som speglar samhället i sin helhet, ett helhetstänkande i holon (Koestler). Holon har en dubbel roll: att vara både autonom, helhet, och del av en eller flera helheter. Vi kan se helheterna som blommans kronblad i ett rosettfönster eller mandala. Kronbladen tar fäste i pistill med fröämnen, sin essens – vari ´blommans´ förutsättningar finns. Mediterar vi på bilden kan vi se den tredimensionellt i rörelse, kronbladen som […]

Läs mer

En historisk betraktelse – resan från Familj till Stat

På den norra delen av klotet har vi, ekonomister och teknikfreak, insett att vi måste ta hänsyn till våra inre dimensioner för att få harmoni i tillvaron. Man kan tycka det är lyx då människor i andra delar av världen lever under  krigshot och flykt. Snarare tvärtom, med att utveckla oss mentalt utvecklar vi vår empati, vår känsla för rättvisa och jämlikhet och utifrån dessa värden agerar vi som medarbetare för fred att förändra allas våra förutsättningar, som tidigare varit till gagn för oss, men som nu vänt till sin motsats och blivit till dagens […]

Läs mer

Orsak och Konsekvens

Just i dagarna gick en minnesvärd person ur daga, Nelson Mandela. Vi minns honom som den motståndsman han var. Mannen som ifrågasatte världsordningen och otillständigt maktövande med förtryck. Han var inte rädd. Han var beredd på att möta sitt öde i maktutövarnas straff, det för honom då oundvikliga. År av fångenskap bröt inte ner honom, eftersom han inte tvivlade på sig själv och riktigheten i sina ställningstaganden. Bitterhet och hat som mynnar ur egocentricitet tog inte fäste i hans sinne. Han höjde sig över dessa känslor och såg den andra som sig själv och därmed […]

Läs mer

Mänskliga Rättigheter; Värdighet och rättvisa åt alla

Jag har i mina blogginlägg vid flera tillfällen tidigare nämnt Mänskliga Rättigheter (MR). Förenta Nationerna kungjorde 1948 en allmän förklaring om de universella mänskliga rättigheterna. Förklaringen har blivit måttstock för vad vi anser, eller borde anse, vara rätt och fel för individen. De flesta länder har ratificerat (godkänt) dokumentet. I dokumentet slås fast att rättigheterna är till för alla, att alla skall känna till dem, förstå dem och åtnjuta dem. Därför har jag dem som utgångspunkt. Den första artikeln fastslås att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats […]

Läs mer

”Winterlight”, vinterljuset som förmörkar

Bild

Visst kan vi förändra. Visst kan vi gemensamt göra något till trots alla de nedslående nyheter och överfyllda spalter om fel och orättvisor som begås. Som vi begår. Vi läser om att Sveriges innevarande regering uttrycker sig mindre kritiskt än andra EU-ledare rörande avlyssning bland annat av Tysklands förbundskansler. Sveriges statsminister menar att regeringen utgår från att FRA (Försvarets radioanstalt) följer svensk lag. Det är kanske dags att ändra lagen i så fall? Det är väl inte så konstigt att vi blir misstänksamma då det dessutom uppmärksammas att FRA vid ett kända hundratal tillfällen begått […]

Läs mer

Dansen kring Jämställdheten

Kvinnan är från begynnelsen jämställd mannen. Vi är familjegrupper som vandrar och samlar mat, jagar småvilt och fiskar. Ingen arbetsdelning. Man och kvinna har samma uppgifter. Vid sidan växer civilisationer fram.Kvinnan i familjesamhällen är den fredsbärande ”pokalen” som enligt alliansregler håller samman grupperna. I Nord utvecklas tekniken och industrialismen utvecklas. Arbetskraft från landsbygden tar sig till städerna. Både man och kvinna arbetar, då familjen inte kan leva på en lön. Arbetarkvinnan sliter för usel lön, dominerad av arbetsköpare och man. Dubbelt förtryck. Samtidigt växer företag ochadministration och med det en medelklass. Medelklasskvinnan arbetar inte och har ofta […]

Läs mer