Livet är Vägen eller Vägen är Livet

Livet är vägen menade Lao Zi. Under vår vandring söker vi lycka och finneräven lycka, men eftersom ingenting är beständigt är inte heller lyckan det. Och kan vi inte lida vet vi inte heller vad lycka är. Lidandet säger Buddha är en viktig del av livet som ger oss insikter.Vårt medvetande växer i lidandet. För att förmå oss att  uppleva lycka måste våra basbehov vara tillfredsställda som mat och husrum, utan oro för hot och tvång. Enkelt uttryckt det vi finner i FN:s Mänskliga Rättigheter. Många människor lever utan mat och husrum och än fler lever […]

Läs mer

Val till EU – Rösta för Fred

EU

Val till EU-parlamentet 2014 föregicks av en svag valrörelse, till skillnad från intresset för val till riksdag, kommun och landsting som även detta år brakade igång tidigt. Vi har ännu inte gjort klart för oss vilken makt EU besitter även i vår vardag. Kanske var det så här Svear och Göter kände sig när Kristoffers landslag 1442 stadsfästes, att man omfattade inte det nya riket, men uppfattade freden. Freden ja. Embryot till Europeiska unionen bildades, 1958, i efterdyningarna av andra världskriget. Efter kriget insåg vi att vi måste stå enade för att behålla freden, precis […]

Läs mer

Gryning?

Vad kan man hoppas på för Ukraina; att man undviker nationalistiska ledare; att man söker sig utanför det gamla ledargarnityret; och att EU och USA inte låter sig triggas av Putin, den gamla KGB mannen… Det Ukrainska parlamentet leds av bland andra en f d chef för den ukrainska säkerhetstjänsten, vän till Julia Tymosienko, tidigare premiärminister, representanter från det högerextrema nationalistpartiet Svoboda; riksåklagaren och tre ministrar bl.a. en vice premiärminister. De övriga kommer från andra oppositionsgrupper  –  som deltagit i upproret mot president Viktor Janukovytj, chefs-oligarken. Hur konflikten skall lösas med å ena sidan den inhemska ukrainska […]

Läs mer