Den gemensamma nämnaren; Den positiva samhällsutvecklingen

I axplocken som presenteras ligger uppgiften att söka helheten, den gemensamma nämnare som ger förståelse. Nämligen den positiva samhällsutvecklingen som tränger fram mitt i floran av negativa händelser. Vi har utvecklat tekniken bl a för en öppnare kommunikation mellan oss alla på vårt klot. Men det innebär också ett stort ansvar att inte sprida negativt syftande information utan att istället ge hopp och kraft och vara tacksamma för sådana sanningar som ligger i Snowdens varningsklockor. I tiden ligger också individens framväxt ur kollektivet, vi ser varandra som medmänniskor som är inkluderande istället för exkluderande. Vi […]

Läs mer

Det omöjliga tar bara lite längre tid

Vår tekniska och ekonomiska utveckling, vår materiella sida, har stått i fokus under de senaste århundradenas industriella utveckling. Vi har nått fantastiska höjder men på bekostnad av vår mentala sida. Den industriella utvecklingen  har nått bortom vad vi kunnat föreställa oss för bara några decennier sedan. Men vi sitter fast i ett system där ekonomin är dominant, en marknadsekonomi som fyller vår tillvaro med varor av alla sorter och som bygger på konkurrens mellan allt och alla och vi uppträder som ting inför varandra. Utan utrymmer för vår mentala förmåga. Samtidigt är det just nu Vår […]

Läs mer

Den stora faran är inte mänsklighetens ondska utan De goda människornas likgiltighet

Valrörelsen har börjat. Några tankar kring vår politiska verklighet. Tack Daniel för din utmärkta analys i dagens blogg. Hade redan skrivit min blogg men hoppas detta ändå kan vara till någon nytta. Samutvecklare som deltog i Almedalen har redan fått erfarenhet av lyssnandets konst, som under valrörelsen kan utvecklas till det goda samtalet. Daniel har i sin blogg ”Vad är iS..” tagit upp våra värderingar från årsmötet. Varför inte pröva att negera dem. Till exempel lyhördhet. Om vi inte lyssnar vad åstadkommer vi? Mod. Om vi inte har mod att ställa raka frågor och därtill […]

Läs mer

Utveckla det invecklade

Ute och Inne. Där ute i världen, i samhället där inne är vi. Vilka vi jo, vi människor i vår Natur, djur och växter som sambor. Vi alla, på det här flytande klotet i alltet.  På en sådan plätt som jorden är i alltet, kosmos, är Ekskäret på jorden.  Ön, som fostret i väntan. I dess buk det nya gror, som tar över efter det gamla. Här tankar föds och idéer hur förverkliga. Ett samspel mellan vårt inre och vårt yttre på en öde ö med ekar, rariteter, och tallar som strävar mot skyn, inne […]

Läs mer

Kungens nya kläder

Det var en gång en man som hamnade på en psykiatrisk klinik. Där arbetade en psykolog som skulle hjälpa patienterna. Hon hade lärt sig att göra sjuka friska eller var det tro friska sjuka? I alla fall hon skulle få patienterna att minnas obehagliga saker i barndomen. Vad hon inte visste var att i hjärnan lever alla jordens varelser genom tiderna. Ett evolutionens minne kan man säga som  vi genomgår i mammas mage, och som sparas i hjärnan. Vid hot och rädsla träder dessa varelser fram och försvarar sig helt oreflekterat. I den här stackars […]

Läs mer

Att hitta hem

Vi är inne i en omvälvningens tid med erfarenhet av förskälvningar under 60-talet och 70-talen. Därefter skalv med jämna mellanrum nu senast 2008. Nu ligger vi i dess efterdyningarna, som är fördyningar till vad vet vi inte vet, eftersom historien inte går att förutses och upprepar sig aldrig. Jag minns hippietiden eller 68-rörelsen som epokgörande avbrott eller utbrott då hierarkier och ”familjen” fick grundstötningar. Trots att många inte ens uppfattade rörelsen så gav den attitydförändringar. Det är efterkrigsbarn som fått fördelen att växa upp i samhällen vars materiella standard ökat i takt med framtidstron. I […]

Läs mer

Mänskliga Rättigheter

Vad är vår uppgift? Vi ska odla en kultur som grundar sig på vår hederskodex. Vi skall alltid tala sanning, följa vårt hjärta och visa vad vi tycker och känner, ge varandra utrymme att byta åsikt vid insikt, vara uppmärksamma gentemot varandra, aldrig kompromissa samvete för makt, förmåga att upprätthåll det goda samtalet, anstränga oss att välvilligt tolka den andres utsagor. I denna kultur får varje person finna sitt eget sätt att delta. Vi står nu inför uppgiften att planera nästa års Almedalsvecka. En gigantisk uppgift med tanke på att nästa års val kanske kommer […]

Läs mer

Edens lustgård

Äpple

Allt är i ständig förändring visste den gamle greken Herakleitos liksom Hegel och Buddha med ett helhetsperspektiv till skillnad från innevarande fragmentariska verklighetssyn. Vi behöver ett nytt tänkande som speglar samhället i sin helhet, ett helhetstänkande i holon (Koestler). Holon har en dubbel roll: att vara både autonom, helhet, och del av en eller flera helheter. Vi kan se helheterna som blommans kronblad i ett rosettfönster eller mandala. Kronbladen tar fäste i pistill med fröämnen, sin essens – vari ´blommans´ förutsättningar finns. Mediterar vi på bilden kan vi se den tredimensionellt i rörelse, kronbladen som […]

Läs mer

Tillsammans

Vi står inför en gemensamhetspolitik som bär värderingar som inte låter sig blomma ut i innevarande samhällsform, utan ligger i vardande för att procentuellt skapa det nya. I upplösningstider brister den moral och etik som varit rådande. Vi blir villrådiga och vet inte hur vi ska förhålla oss till varandra, till oss själva och inte minst till samhället och hur samhället bör förhålla sig till oss som enskilda individer. Ju mer vi utvecklar oss som individer, ju större mått av frihet kräver vi med ju lägre grad av förtryck. Ju mer vi inser att vi […]

Läs mer

En historisk betraktelse – resan från Familj till Stat

På den norra delen av klotet har vi, ekonomister och teknikfreak, insett att vi måste ta hänsyn till våra inre dimensioner för att få harmoni i tillvaron. Man kan tycka det är lyx då människor i andra delar av världen lever under  krigshot och flykt. Snarare tvärtom, med att utveckla oss mentalt utvecklar vi vår empati, vår känsla för rättvisa och jämlikhet och utifrån dessa värden agerar vi som medarbetare för fred att förändra allas våra förutsättningar, som tidigare varit till gagn för oss, men som nu vänt till sin motsats och blivit till dagens […]

Läs mer