Välkommen

Kulturkompetens i mitt dagliga arbete

som doktor i sociologi, socialantropologi, har jag under långa perioder arbetat i samhällen med olika traditioner och religioner. Ett spännande arbete som förändras genom den alltmer accelererande tekniska utvecklingen, ekonomiska kriser med växande hot och krig som till följd får folkvandringar.

Vi möts och kan skapa gemensamma plattformar för nya livsstilar med andra villkor. En utmaning med ett helhetstänkande i en ny tid med en förändrad världsuppfattning. Förutom i Sverige har jag specifikt erfarenhet från flera års arbete i Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Indien och Palestina samt England, Burma, Cambodja, Laos och Indonesien.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är dekoration2.png

Världshistorien i tre epoker

Gåvans epok
Vårt ursprung är Familjen (kollektivet), samhällets byggsten. Enligt normer och regler byter vi Gåvor som håller samman familjer, klaner, kaster. Vi tänker inte kronologiskt utan i rundgång, Mytologiskt
I övergångssamhällen utvecklas Gåvans motsats Varan.

Varans epok
Ur familjen träder den enskilda Individen som samhällets byggsten.
I Syd spökar Gåvan fortfarande och vanställer Varan som införs uppifrån, utifrån och förvandlas till mutor och korruption. På den globala Varumarknaden byts  produkterna som varor.
I Nord har Varan vuxit fram inifrån, organiskt, och trängt ut gåvan. Vi byter varor och blir själva en vara i konkurrens med allt och alla på en alltmer global marknad. Vi tänker inte mytologiskt utan kronologiskt, fragmenterat, Formallogiskt.
I Syd och Västs övergångssamhällen utvecklas Varans motsats Ordet & Icke-Ordet – det outsägbara.

Ordets & Icke-Ordets epok
Människan (den medvetna individen) är den globala byggstenen. Vi byter varken Gåvor eller Varor. Vi byter Ord och Icke Ord, som håller krig borta. Vi utvecklar verklig etik och moral.  Den egentliga universella Människan framträder, människan som söker tillvarons essens.

Vi tänker Dialektiskt och Kvantfysiskt – utan begränsningar.

Jag kan erbjuda: Föredrag
Jag kan berätta hur fysiska förutsättningar, religion, ekonomi och statsskick präglar människor och samhälle, samt mer teoretiskt diskutera orsaker och konsekvenser även globalt.

Kurser
Jag har specialiserat mig på marknadsekonomins förvrängande av traditionella ekonomier. Med över 30 års teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet erbjuder jag kurser där vi diskuterar förutsättningar för det ekonomiska systemets framtid.

Mentorskap
Arbetar eller har ni kontakter med Syds kulturer kan jag vara till stöd. Jag kan även stödja er som coach eller vara er samtalspartner i syfte att öka förståelse och förbättra arbetsklimatet.