32,10,0,70,1
800,700,60,1,500,4000,30,800
85,250,1,70,12,30,50,1,90,18,1,50,1,1,1,5000
Stor 1
Stor 3
Stor12
Stor 29
Stor 41
Stor 2
Stor 4
Stor 5
Stor 6
Stor 7
Stor 8
9
12
13
14
15
20
Stor 16
17
18
19
21
Stor 22
24
Stor 25
26
27
28
Stor 30
31
Stor 32
33
34
36
37
38
Stor 39
40
42
Stor 43
44
45
Stor 46
47
48
Stor 49
90
50
Stor 52
53
54
Stor 55
56
93
57
58
stor 59
60
61
Stor 62
63
86
64
Stor 65
91
Stor 66
stor 76
Stor 682
75
Stor 69
85
Stor 70
Stor72
86
Stor73
Stor 67
Stor 74
Stor 75
Stor 76
83
Powered By Creative Image Slider

Kulturkompetens i mitt dagliga arbete

SProfilfotoom doktor i sociologi, socialantropologi, har jag under långa perioder arbetat i samhällen med olika traditioner och religioner. Ett spännande arbete som förändras genom den alltmer accelererande tekniska utvecklingen, ekonomiska kriser med växande hot och krig som till följd får folkvandringar. Vi möts och kan skapa gemensamma plattformar för nya livsstilar med andra villkor. En utmaning med ett helhetstänkande i en ny tid med en förändrad världsuppfattning. Förutom i Sverige har jag specifikt erfarenhet från flera års arbete i:
Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Indien och Palestina samt England, Burma, Cambodja, Laos och Indonesien.

Världshistorien i tre epoker

Gåvans epok
Vårt ursprung är Familjen (kollektivet), samhällets byggsten. Enligt normer och regler byter vi Gåvor som håller samman familjer, klaner, kaster. Vi tänker inte kronologiskt utan i rundgång, Mytologiskt.
I övergångssamhällen utvecklas Gåvans motsats Varan.

Varans epok
Ur familjen träder den enskilda Individen som samhällets byggsten.
I Syd spökar Gåvan fortfarande och vanställer Varan som införs uppifrån, utifrån och förvandlas till mutor och korruption. På den globala Varumarknaden byts  produkterna som varor.
I Nord har Varan vuxit fram inifrån, organiskt, och trängt ut gåvan. Vi byter varor och blir själva en vara i konkurrens med allt och alla på en alltmer global marknad. Vi tänker inte mytologiskt utan kronologiskt, fragmenterat, Formallogiskt.
I Syd och Västs övergångssamhällen utvecklas Varans motsats Ordet & Icke-Ordet - det outsägbara.

Ordets & Icke-Ordets epok
Människan (den medvetna individen) är den globala byggstenen. Vi byter varken Gåvor eller Varor. Vi byter Ord och Icke Ord, som håller krig borta. Vi utvecklar verklig etik och moral.  Den egentliga universella Människan framträder, människan som söker tillvarons essens.
Vi tänker Dialektiskt och Kvantfysiskt - utan begränsningar.

Jag kan erbjuda

Föredrag
Jag kan berätta hur fysiska förutsättningar, religion, ekonomi och statsskick präglar människor och samhälle, samt mer teoretiskt diskutera orsaker och konsekvenser även globalt.

Kurser
Jag har specialiserat mig på marknadsekonomins förvrängande av traditionella ekonomier. Med över 30 års teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet erbjuder jag kurser där vi diskuterar förutsättningar för det ekonomiska systemets framtid.

Mentorskap
Arbetar eller har ni kontakter med Syds kulturer kan jag vara till stöd. Jag kan även stödja er som coach eller vara er samtalspartner i syfte att öka förståelse och förbättra arbetsklimatet.

1
Flykten från och till – eller – till och från
2
Dansen kring Jämställdheten
3
Livet är Vägen eller Vägen är Livet
4
”Winterlight”, vinterljuset som förmörkar
5
Inga rasister på våra gator
6
Mänskliga Rättigheter; Värdighet och rättvisa åt alla
7
Orsak och Konsekvens
8
En historisk betraktelse – resan från Familj till Stat
9
Tillsammans
10
Edens lustgård

Flykten från och till – eller – till och från

Jag har verbet ”Orda” som mitt signum eftersom rädslan kan tysta oss, som skedde före andra världskriget. I och för sig var det inte enbart en rädsla utan även en omedvetenhet av stora mått. Omedvetenhet och Tystnad öppnar för mörka krafter att verka. Glädjens dag var i Kärrtorp, häromveckan, då vi så många mötte upp[…]

Läs Mer

Dansen kring Jämställdheten

Kvinnan är från begynnelsen jämställd mannen. Vi är familjegrupper som vandrar och samlar mat, jagar småvilt och fiskar. Ingen arbetsdelning. Man och kvinna har samma uppgifter. Vid sidan växer civilisationer fram.Kvinnan i familjesamhällen är den fredsbärande ”pokalen” som enligt alliansregler håller samman grupperna. I Nord utvecklas tekniken och industrialismen utvecklas. Arbetskraft från landsbygden tar sig till[…]

Läs Mer

Livet är Vägen eller Vägen är Livet

Livet är vägen menade Lao Zi. Under vår vandring söker vi lycka och finneräven lycka, men eftersom ingenting är beständigt är inte heller lyckan det. Och kan vi inte lida vet vi inte heller vad lycka är. Lidandet säger Buddha är en viktig del av livet som ger oss insikter.Vårt medvetande växer i lidandet. För[…]

Läs Mer

”Winterlight”, vinterljuset som förmörkar

Visst kan vi förändra. Visst kan vi gemensamt göra något till trots alla de nedslående nyheter och överfyllda spalter om fel och orättvisor som begås. Som vi begår. Vi läser om att Sveriges innevarande regering uttrycker sig mindre kritiskt än andra EU-ledare rörande avlyssning bland annat av Tysklands förbundskansler. Sveriges statsminister menar att regeringen utgår[…]

Läs Mer

Inga rasister på våra gator

Söndag, 22 december, åter hemma efter demonstrationen”Linje 17 mot rasism” i Kärrtorp. Den andra i raden. För en vecka sedan hade nynazistiska Svenska Motståndsrörelsensgått till attack mot boendeintiativet Linje 17, deras demonstration mot rasism, som var en protest mot nazisternas förföljelser och hot i området. Nu var vi nästan 20.000 som slöt upp i Kärrtorp. Den[…]

Läs Mer

Mänskliga Rättigheter; Värdighet och rättvisa åt alla

Jag har i mina blogginlägg vid flera tillfällen tidigare nämnt Mänskliga Rättigheter (MR). Förenta Nationerna kungjorde 1948 en allmän förklaring om de universella mänskliga rättigheterna. Förklaringen har blivit måttstock för vad vi anser, eller borde anse, vara rätt och fel för individen. De flesta länder har ratificerat (godkänt) dokumentet. I dokumentet slås fast att rättigheterna[…]

Läs Mer

Orsak och Konsekvens

Just i dagarna gick en minnesvärd person ur daga, Nelson Mandela. Vi minns honom som den motståndsman han var. Mannen som ifrågasatte världsordningen och otillständigt maktövande med förtryck. Han var inte rädd. Han var beredd på att möta sitt öde i maktutövarnas straff, det för honom då oundvikliga. År av fångenskap bröt inte ner honom,[…]

Läs Mer

En historisk betraktelse – resan från Familj till Stat

På den norra delen av klotet har vi, ekonomister och teknikfreak, insett att vi måste ta hänsyn till våra inre dimensioner för att få harmoni i tillvaron. Man kan tycka det är lyx då människor i andra delar av världen lever under  krigshot och flykt. Snarare tvärtom, med att utveckla oss mentalt utvecklar vi vår[…]

Läs Mer

Tillsammans

Vi står inför en gemensamhetspolitik som bär värderingar som inte låter sig blomma ut i innevarande samhällsform, utan ligger i vardande för att procentuellt skapa det nya. I upplösningstider brister den moral och etik som varit rådande. Vi blir villrådiga och vet inte hur vi ska förhålla oss till varandra, till oss själva och inte[…]

Läs Mer

Edens lustgård

Allt är i ständig förändring visste den gamle greken Herakleitos liksom Hegel och Buddha med ett helhetsperspektiv till skillnad från innevarande fragmentariska verklighetssyn. Vi behöver ett nytt tänkande som speglar samhället i sin helhet, ett helhetstänkande i holon (Koestler). Holon har en dubbel roll: att vara både autonom, helhet, och del av en eller flera[…]

Läs Mer

Copyright © evaernfors.se 2015.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On LinkedinCheck Our Feed