KategoriNationella frågor

1
En folkets rörelse – En Folkrörelse?
2
Nymphomaniac; Natur-Kultur
3
Inga rasister på våra gator
4
Återinför Tjänstemannaansvaret
5
Den stora faran är inte mänsklighetens ondska utan De goda människornas likgiltighet
6
På spåret
7
Kungens nya kläder
8
Att hitta hem
9
Tillsammans
10
Flykten från och till – eller – till och från

En folkets rörelse – En Folkrörelse?

Från att vara några få samtalande till att bli många i rörelse, är vad som sker justnu. iS! växer också i form och innehåll. Det spännande perspektivet kan följas i texten: ”Initiativ Samutveckling (iS!), skapande av ett nytt slags politiskt parti” (okt 2013). Vi Samutvecklare ”har olika utgångspunkter till den traditionella politiska skalan. Vad vi[…]

Läs Mer

Nymphomaniac; Natur-Kultur

Det är intressant att lägga kulturaspekter på utmanande frågor som bl.a. sexualitet, droger, religion för att nå förbi oväsentligheter, för att finna den underliggande meningen. Vi slipper då fördjupa oss i detaljer som skymmer.  ”Kulturen”, om vi så vill, spänner över alla fält och kan och bör vara överskridande. Överskridande är Lars von Triers senaste film,[…]

Läs Mer

Inga rasister på våra gator

Söndag, 22 december, åter hemma efter demonstrationen”Linje 17 mot rasism” i Kärrtorp. Den andra i raden. För en vecka sedan hade nynazistiska Svenska Motståndsrörelsensgått till attack mot boendeintiativet Linje 17, deras demonstration mot rasism, som var en protest mot nazisternas förföljelser och hot i området. Nu var vi nästan 20.000 som slöt upp i Kärrtorp. Den[…]

Läs Mer

Återinför Tjänstemannaansvaret

Facebook har en sida som tar upp frågan om tjänstemannaansvaret ”, att tjänstemannaansvaret ska återinföras, eftersom rättssäkerheten för individer har förlorats/tagits bort, för ALLA myndighetsbeslut”. Tjänstemannasvaret togs bort på 70-talet. Det har visat sig att vi inte är mogna ansvaret, eftersom missbruk inte är ovanligt, till och med brukligt. Vi har de lagar och förordningar som[…]

Läs Mer

Den stora faran är inte mänsklighetens ondska utan De goda människornas likgiltighet

Valrörelsen har börjat. Några tankar kring vår politiska verklighet. Tack Daniel för din utmärkta analys i dagens blogg. Hade redan skrivit min blogg men hoppas detta ändå kan vara till någon nytta. Samutvecklare som deltog i Almedalen har redan fått erfarenhet av lyssnandets konst, som under valrörelsen kan utvecklas till det goda samtalet. Daniel har[…]

Läs Mer

På spåret

”Fysiken, liksom hela den västerländska vetenskapens rötter finner man i den grekiska filosofins första period på 500-talet f.v.t. (före vårtidräkning) en kultur man inte skilde mellan vetenskap, filosofi och religion.” (Capra 1975:19). Vi lever idag i en värld delad till oigenkännlighet i avsaknad av helhetstänkande. Ett par påtagliga exempel: Järnvägen All verksamhet rörande våra järnvägar,[…]

Läs Mer

Kungens nya kläder

Det var en gång en man som hamnade på en psykiatrisk klinik. Där arbetade en psykolog som skulle hjälpa patienterna. Hon hade lärt sig att göra sjuka friska eller var det tro friska sjuka? I alla fall hon skulle få patienterna att minnas obehagliga saker i barndomen. Vad hon inte visste var att i hjärnan[…]

Läs Mer

Att hitta hem

Vi är inne i en omvälvningens tid med erfarenhet av förskälvningar under 60-talet och 70-talen. Därefter skalv med jämna mellanrum nu senast 2008. Nu ligger vi i dess efterdyningarna, som är fördyningar till vad vet vi inte vet, eftersom historien inte går att förutses och upprepar sig aldrig. Jag minns hippietiden eller 68-rörelsen som epokgörande[…]

Läs Mer

Tillsammans

Vi står inför en gemensamhetspolitik som bär värderingar som inte låter sig blomma ut i innevarande samhällsform, utan ligger i vardande för att procentuellt skapa det nya. I upplösningstider brister den moral och etik som varit rådande. Vi blir villrådiga och vet inte hur vi ska förhålla oss till varandra, till oss själva och inte[…]

Läs Mer

Flykten från och till – eller – till och från

Jag har verbet ”Orda” som mitt signum eftersom rädslan kan tysta oss, som skedde före andra världskriget. I och för sig var det inte enbart en rädsla utan även en omedvetenhet av stora mått. Omedvetenhet och Tystnad öppnar för mörka krafter att verka. Glädjens dag var i Kärrtorp, häromveckan, då vi så många mötte upp[…]

Läs Mer

Copyright © evaernfors.se 2015.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On LinkedinCheck Our Feed