KategoriKonflikter

1
”Winterlight”, vinterljuset som förmörkar
2
Edens lustgård
3
Vapen för legala och illegala mord
4
Det omöjliga tar bara lite längre tid
5
Den gemensamma nämnaren; Den positiva samhällsutvecklingen
6
Utveckla det invecklade
7
Mänskliga Rättigheter
8
En historisk betraktelse – resan från Familj till Stat
9
Orsak och Konsekvens
10
Mänskliga Rättigheter; Värdighet och rättvisa åt alla

”Winterlight”, vinterljuset som förmörkar

Visst kan vi förändra. Visst kan vi gemensamt göra något till trots alla de nedslående nyheter och överfyllda spalter om fel och orättvisor som begås. Som vi begår. Vi läser om att Sveriges innevarande regering uttrycker sig mindre kritiskt än andra EU-ledare rörande avlyssning bland annat av Tysklands förbundskansler. Sveriges statsminister menar att regeringen utgår[…]

Läs Mer

Edens lustgård

Allt är i ständig förändring visste den gamle greken Herakleitos liksom Hegel och Buddha med ett helhetsperspektiv till skillnad från innevarande fragmentariska verklighetssyn. Vi behöver ett nytt tänkande som speglar samhället i sin helhet, ett helhetstänkande i holon (Koestler). Holon har en dubbel roll: att vara både autonom, helhet, och del av en eller flera[…]

Läs Mer

Vapen för legala och illegala mord

Sverige har inte varit i krig under de senaste 200 åren och därmed kan framstå som fredens rike tillsammans med Schweiz, som också hävdar neutralitet. Man kan fundera på begreppet fredlig. Sverige i förhållande till folkmängden är en av de största vapenexportörerna i världen. Sverige kritiseras för att exportera vapen till länder som begår allvarliga brott[…]

Läs Mer

Det omöjliga tar bara lite längre tid

Vår tekniska och ekonomiska utveckling, vår materiella sida, har stått i fokus under de senaste århundradenas industriella utveckling. Vi har nått fantastiska höjder men på bekostnad av vår mentala sida. Den industriella utvecklingen  har nått bortom vad vi kunnat föreställa oss för bara några decennier sedan. Men vi sitter fast i ett system där ekonomin[…]

Läs Mer

Den gemensamma nämnaren; Den positiva samhällsutvecklingen

I axplocken som presenteras ligger uppgiften att söka helheten, den gemensamma nämnare som ger förståelse. Nämligen den positiva samhällsutvecklingen som tränger fram mitt i floran av negativa händelser. Vi har utvecklat tekniken bl a för en öppnare kommunikation mellan oss alla på vårt klot. Men det innebär också ett stort ansvar att inte sprida negativt[…]

Läs Mer

Utveckla det invecklade

Ute och Inne. Där ute i världen, i samhället där inne är vi. Vilka vi jo, vi människor i vår Natur, djur och växter som sambor. Vi alla, på det här flytande klotet i alltet.  På en sådan plätt som jorden är i alltet, kosmos, är Ekskäret på jorden.  Ön, som fostret i väntan. I[…]

Läs Mer

Mänskliga Rättigheter

Vad är vår uppgift? Vi ska odla en kultur som grundar sig på vår hederskodex. Vi skall alltid tala sanning, följa vårt hjärta och visa vad vi tycker och känner, ge varandra utrymme att byta åsikt vid insikt, vara uppmärksamma gentemot varandra, aldrig kompromissa samvete för makt, förmåga att upprätthåll det goda samtalet, anstränga oss[…]

Läs Mer

En historisk betraktelse – resan från Familj till Stat

På den norra delen av klotet har vi, ekonomister och teknikfreak, insett att vi måste ta hänsyn till våra inre dimensioner för att få harmoni i tillvaron. Man kan tycka det är lyx då människor i andra delar av världen lever under  krigshot och flykt. Snarare tvärtom, med att utveckla oss mentalt utvecklar vi vår[…]

Läs Mer

Orsak och Konsekvens

Just i dagarna gick en minnesvärd person ur daga, Nelson Mandela. Vi minns honom som den motståndsman han var. Mannen som ifrågasatte världsordningen och otillständigt maktövande med förtryck. Han var inte rädd. Han var beredd på att möta sitt öde i maktutövarnas straff, det för honom då oundvikliga. År av fångenskap bröt inte ner honom,[…]

Läs Mer

Mänskliga Rättigheter; Värdighet och rättvisa åt alla

Jag har i mina blogginlägg vid flera tillfällen tidigare nämnt Mänskliga Rättigheter (MR). Förenta Nationerna kungjorde 1948 en allmän förklaring om de universella mänskliga rättigheterna. Förklaringen har blivit måttstock för vad vi anser, eller borde anse, vara rätt och fel för individen. De flesta länder har ratificerat (godkänt) dokumentet. I dokumentet slås fast att rättigheterna[…]

Läs Mer

Copyright © evaernfors.se 2015.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On LinkedinCheck Our Feed