SkribentEva Ernfors

1
Den stora faran är inte mänsklighetens ondska utan De goda människornas likgiltighet
2
Utveckla det invecklade
3
På spåret
4
Kungens nya kläder
5
Att hitta hem
6
Mänskliga Rättigheter
7
Tillsammans
8
En historisk betraktelse – resan från Familj till Stat
9
Orsak och Konsekvens
10
Mänskliga Rättigheter; Värdighet och rättvisa åt alla

Den stora faran är inte mänsklighetens ondska utan De goda människornas likgiltighet

Valrörelsen har börjat. Några tankar kring vår politiska verklighet. Tack Daniel för din utmärkta analys i dagens blogg. Hade redan skrivit min blogg men hoppas detta ändå kan vara till någon nytta. Samutvecklare som deltog i Almedalen har redan fått erfarenhet av lyssnandets konst, som under valrörelsen kan utvecklas till det goda samtalet. Daniel har[…]

Läs Mer

Utveckla det invecklade

Ute och Inne. Där ute i världen, i samhället där inne är vi. Vilka vi jo, vi människor i vår Natur, djur och växter som sambor. Vi alla, på det här flytande klotet i alltet.  På en sådan plätt som jorden är i alltet, kosmos, är Ekskäret på jorden.  Ön, som fostret i väntan. I[…]

Läs Mer

På spåret

”Fysiken, liksom hela den västerländska vetenskapens rötter finner man i den grekiska filosofins första period på 500-talet f.v.t. (före vårtidräkning) en kultur man inte skilde mellan vetenskap, filosofi och religion.” (Capra 1975:19). Vi lever idag i en värld delad till oigenkännlighet i avsaknad av helhetstänkande. Ett par påtagliga exempel: Järnvägen All verksamhet rörande våra järnvägar,[…]

Läs Mer

Kungens nya kläder

Det var en gång en man som hamnade på en psykiatrisk klinik. Där arbetade en psykolog som skulle hjälpa patienterna. Hon hade lärt sig att göra sjuka friska eller var det tro friska sjuka? I alla fall hon skulle få patienterna att minnas obehagliga saker i barndomen. Vad hon inte visste var att i hjärnan[…]

Läs Mer

Att hitta hem

Vi är inne i en omvälvningens tid med erfarenhet av förskälvningar under 60-talet och 70-talen. Därefter skalv med jämna mellanrum nu senast 2008. Nu ligger vi i dess efterdyningarna, som är fördyningar till vad vet vi inte vet, eftersom historien inte går att förutses och upprepar sig aldrig. Jag minns hippietiden eller 68-rörelsen som epokgörande[…]

Läs Mer

Mänskliga Rättigheter

Vad är vår uppgift? Vi ska odla en kultur som grundar sig på vår hederskodex. Vi skall alltid tala sanning, följa vårt hjärta och visa vad vi tycker och känner, ge varandra utrymme att byta åsikt vid insikt, vara uppmärksamma gentemot varandra, aldrig kompromissa samvete för makt, förmåga att upprätthåll det goda samtalet, anstränga oss[…]

Läs Mer

Tillsammans

Vi står inför en gemensamhetspolitik som bär värderingar som inte låter sig blomma ut i innevarande samhällsform, utan ligger i vardande för att procentuellt skapa det nya. I upplösningstider brister den moral och etik som varit rådande. Vi blir villrådiga och vet inte hur vi ska förhålla oss till varandra, till oss själva och inte[…]

Läs Mer

En historisk betraktelse – resan från Familj till Stat

På den norra delen av klotet har vi, ekonomister och teknikfreak, insett att vi måste ta hänsyn till våra inre dimensioner för att få harmoni i tillvaron. Man kan tycka det är lyx då människor i andra delar av världen lever under  krigshot och flykt. Snarare tvärtom, med att utveckla oss mentalt utvecklar vi vår[…]

Läs Mer

Orsak och Konsekvens

Just i dagarna gick en minnesvärd person ur daga, Nelson Mandela. Vi minns honom som den motståndsman han var. Mannen som ifrågasatte världsordningen och otillständigt maktövande med förtryck. Han var inte rädd. Han var beredd på att möta sitt öde i maktutövarnas straff, det för honom då oundvikliga. År av fångenskap bröt inte ner honom,[…]

Läs Mer

Mänskliga Rättigheter; Värdighet och rättvisa åt alla

Jag har i mina blogginlägg vid flera tillfällen tidigare nämnt Mänskliga Rättigheter (MR). Förenta Nationerna kungjorde 1948 en allmän förklaring om de universella mänskliga rättigheterna. Förklaringen har blivit måttstock för vad vi anser, eller borde anse, vara rätt och fel för individen. De flesta länder har ratificerat (godkänt) dokumentet. I dokumentet slås fast att rättigheterna[…]

Läs Mer

Copyright © evaernfors.se 2015.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On LinkedinCheck Our Feed