32,10,0,70,1
800,700,60,1,500,4000,30,800
85,250,1,70,12,30,50,1,90,18,1,50,1,1,1,5000
Stor 1
Stor 3
Stor12
Stor 29
Stor 41
Stor 2
Stor 4
Stor 5
Stor 6
Stor 7
Stor 8
9
12
13
14
15
20
Stor 16
17
18
19
21
Stor 22
24
Stor 25
26
27
28
Stor 30
31
Stor 32
33
34
36
37
38
Stor 39
40
42
Stor 43
44
45
Stor 46
47
48
Stor 49
90
50
Stor 52
53
54
Stor 55
56
93
57
58
stor 59
60
61
Stor 62
63
86
64
Stor 65
91
Stor 66
stor 76
Stor 682
75
Stor 69
85
Stor 70
Stor72
86
Stor73
Stor 67
Stor 74
Stor 75
Stor 76
83
Powered By Creative Image Slider

Kulturkompetens i mitt dagliga arbete

SProfilfotoom doktor i sociologi, socialantropologi, har jag under långa perioder arbetat i samhällen med olika traditioner och religioner. Ett spännande arbete som förändras genom den alltmer accelererande tekniska utvecklingen, ekonomiska kriser med växande hot och krig som till följd får folkvandringar. Vi möts och kan skapa gemensamma plattformar för nya livsstilar med andra villkor. En utmaning med ett helhetstänkande i en ny tid med en förändrad världsuppfattning. Förutom i Sverige har jag specifikt erfarenhet från flera års arbete i:
Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Indien och Palestina samt England, Burma, Cambodja, Laos och Indonesien.

Världshistorien i tre epoker

Gåvans epok
Vårt ursprung är Familjen (kollektivet), samhällets byggsten. Enligt normer och regler byter vi Gåvor som håller samman familjer, klaner, kaster. Vi tänker inte kronologiskt utan i rundgång, Mytologiskt.
I övergångssamhällen utvecklas Gåvans motsats Varan.

Varans epok
Ur familjen träder den enskilda Individen som samhällets byggsten.
I Syd spökar Gåvan fortfarande och vanställer Varan som införs uppifrån, utifrån och förvandlas till mutor och korruption. På den globala Varumarknaden byts  produkterna som varor.
I Nord har Varan vuxit fram inifrån, organiskt, och trängt ut gåvan. Vi byter varor och blir själva en vara i konkurrens med allt och alla på en alltmer global marknad. Vi tänker inte mytologiskt utan kronologiskt, fragmenterat, Formallogiskt.
I Syd och Västs övergångssamhällen utvecklas Varans motsats Ordet & Icke-Ordet - det outsägbara.

Ordets & Icke-Ordets epok
Människan (den medvetna individen) är den globala byggstenen. Vi byter varken Gåvor eller Varor. Vi byter Ord och Icke Ord, som håller krig borta. Vi utvecklar verklig etik och moral.  Den egentliga universella Människan framträder, människan som söker tillvarons essens.
Vi tänker Dialektiskt och Kvantfysiskt - utan begränsningar.

Jag kan erbjuda

Föredrag
Jag kan berätta hur fysiska förutsättningar, religion, ekonomi och statsskick präglar människor och samhälle, samt mer teoretiskt diskutera orsaker och konsekvenser även globalt.

Kurser
Jag har specialiserat mig på marknadsekonomins förvrängande av traditionella ekonomier. Med över 30 års teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet erbjuder jag kurser där vi diskuterar förutsättningar för det ekonomiska systemets framtid.

Mentorskap
Arbetar eller har ni kontakter med Syds kulturer kan jag vara till stöd. Jag kan även stödja er som coach eller vara er samtalspartner i syfte att öka förståelse och förbättra arbetsklimatet.

1
Vapen för legala och illegala mord
2
Återinför Tjänstemannaansvaret
3
Nymphomaniac; Natur-Kultur
4
Ukrainakrisen – ett mognadsprov
5
Gryning?
6
Fred eller Ofred
7
Almedalen i Jokkmokk
8
Val till EU – Rösta för Fred
9
En folkets rörelse – En Folkrörelse?
10
På spåret

Vapen för legala och illegala mord

Sverige har inte varit i krig under de senaste 200 åren och därmed kan framstå som fredens rike tillsammans med Schweiz, som också hävdar neutralitet. Man kan fundera på begreppet fredlig. Sverige i förhållande till folkmängden är en av de största vapenexportörerna i världen. Sverige kritiseras för att exportera vapen till länder som begår allvarliga brott[…]

Läs Mer

Återinför Tjänstemannaansvaret

Facebook har en sida som tar upp frågan om tjänstemannaansvaret ”, att tjänstemannaansvaret ska återinföras, eftersom rättssäkerheten för individer har förlorats/tagits bort, för ALLA myndighetsbeslut”. Tjänstemannasvaret togs bort på 70-talet. Det har visat sig att vi inte är mogna ansvaret, eftersom missbruk inte är ovanligt, till och med brukligt. Vi har de lagar och förordningar som[…]

Läs Mer

Nymphomaniac; Natur-Kultur

Det är intressant att lägga kulturaspekter på utmanande frågor som bl.a. sexualitet, droger, religion för att nå förbi oväsentligheter, för att finna den underliggande meningen. Vi slipper då fördjupa oss i detaljer som skymmer.  ”Kulturen”, om vi så vill, spänner över alla fält och kan och bör vara överskridande. Överskridande är Lars von Triers senaste film,[…]

Läs Mer

Ukrainakrisen – ett mognadsprov

att kunna lösa frågor utan att hota med kränkande sanktioner eller att skramla med vapen, att istället använda ordet, att respektfullt förhandla, är just en fråga om mognad. Den insikt och mognad vi människor måste erövra för att inse konsekvenserna av vårt handlande.  Konsekvenser, inte bara för egen del, utan framförallt besitta förmåga att sätta[…]

Läs Mer

Gryning?

Vad kan man hoppas på för Ukraina; att man undviker nationalistiska ledare; att man söker sig utanför det gamla ledargarnityret; och att EU och USA inte låter sig triggas av Putin, den gamla KGB mannen… Det Ukrainska parlamentet leds av bland andra en f d chef för den ukrainska säkerhetstjänsten, vän till Julia Tymosienko, tidigare premiärminister, representanter[…]

Läs Mer

Fred eller Ofred

”Where have all the flowers gone?”  (Pete Seeger, 1961) EU som fredsprojekt, är inte en lätt uppgift när det gäller vår stora granne i öster. En granne som lider av växtvärk efter stympningen av Sovjet. Men vi får inte hänfalla åt att i tid och otid se ”u-båtar”. Inte heller falla för beskyllningar eller använda[…]

Läs Mer

Almedalen i Jokkmokk

Samutveckling möttes jag av i Jokkmokk i form av två tält mitt emot varandra på Jokkmokks marknad. Jokkmokks årliga marknad. I det ena tältet samverkade alla partier från vänster till höger under `samflagg´, sameflaggan. Detta är unikt med så många intressen under en flagg. Men de har ett gemensamt intresse överskridande partiets. Den gemensamma miljön.[…]

Läs Mer

Val till EU – Rösta för Fred

Val till EU-parlamentet 2014 föregicks av en svag valrörelse, till skillnad från intresset för val till riksdag, kommun och landsting som även detta år brakade igång tidigt. Vi har ännu inte gjort klart för oss vilken makt EU besitter även i vår vardag. Kanske var det så här Svear och Göter kände sig när Kristoffers[…]

Läs Mer

En folkets rörelse – En Folkrörelse?

Från att vara några få samtalande till att bli många i rörelse, är vad som sker justnu. iS! växer också i form och innehåll. Det spännande perspektivet kan följas i texten: ”Initiativ Samutveckling (iS!), skapande av ett nytt slags politiskt parti” (okt 2013). Vi Samutvecklare ”har olika utgångspunkter till den traditionella politiska skalan. Vad vi[…]

Läs Mer

På spåret

”Fysiken, liksom hela den västerländska vetenskapens rötter finner man i den grekiska filosofins första period på 500-talet f.v.t. (före vårtidräkning) en kultur man inte skilde mellan vetenskap, filosofi och religion.” (Capra 1975:19). Vi lever idag i en värld delad till oigenkännlighet i avsaknad av helhetstänkande. Ett par påtagliga exempel: Järnvägen All verksamhet rörande våra järnvägar,[…]

Läs Mer

Copyright © evaernfors.se 2015.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On LinkedinCheck Our Feed